Πακέτα Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας παρέχονται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό πακέτων, ανάλογα με το ακίνητο σας.

Τα πακέτα των υπηρεσιών μας έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε από έναν οικονομικό και αποτελεσματικό συνδυασμό  συναφών υπηρεσιών διαχείρισης του ακινήτου σας.