Εκμίσθωση Μακράς Διάρκειας

 • Αυτοψία του ακινήτου σας (λήψη φωτογραφιών & αποτύπωση χώρου)
 • Συμβουλές για την αναβάθμιση της ιδιοκτησίας σας και την στρατηγική προώθησης της π.χ. προτάσεις ανακαίνισης
 • Διαφήμιση της ιδιοκτησίας σας
 • Συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους μισθωτές και επίδειξη του ακινήτου
 • Αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μισθωτών
 • Σύνταξη μισθωτηρίου συμβολαίου από τους νομικούς μας συμβούλους
 • Θεώρηση του μισθωτηρίου από τις φορολογικές αρχές
 • Καταχώρηση στοιχείων ενοικιαστή σε όλους τους λογαριασμούς του ακινήτου σας

Επιπρόσθετες υπηρεσίες

 • Απογραφή των αντικειμένων που απαρτίζουν την οικοσκευή σε περίπτωση που το ακίνητο είναι επιπλωμένο
 • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Ν. 3661/2010) από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία σας έχει επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.
 • Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Ν. 4483/1965) από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, εάν η ιδιοκτησία σας δεν έχει ελεγχθεί από ηλεκτρολόγο τα τελευταία 14 έτη, ή τα 7 τελευταία έτη εάν πρόκειται για επαγγελματικό ή εμπορικό χώρο
 • Ασφάλιση της ιδιοκτησίας σας


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο μας ή τις τιμές μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.