Εποπτεία -Τεχνική Κάλυψη

Σε περίπτωση που το ακίνητο σας είναι ήδη εκμισθωμένο, η εταιρεία μας μπορεί να σας παράσχει αποκλειστικά υπηρεσίες εποπτείας της μίσθωσης και τεχνικής κάλυψης του ακινήτου, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν:

  • Αυτοψία στο ακίνητο κάθε τρεις μήνες
  • Αναφορά για την κατάσταση της ιδιοκτησίας σας με ενημέρωση του ηλεκτρονικού προσωπικού σας λογαριασμού
  • Είσπραξη και κατάθεση του ενοικίου στον τραπεζικό σας λογαριασμό
  • Άμεση αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων καταβολής ενοικίου
  • Άμεση ενημέρωση των νομικών μας συμβούλων για οποιαδήποτε παράβαση των συμβατικών όρων της μίσθωσης για την ανάληψη νομικών ενεργειών
  • Αντιπροσώπευση σας σε όλες τις δημόσιες αρχές και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας
  • Αντιπροσώπευση σας στις Γενικές Συνελεύσεις της πολυκατοικίας του ακινήτου σας
  • Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων των ηλεκτρικών και υδραυλικών δικτύων του ακινήτου σας, όπως και διάφορες μικροεπισκευές
  •  Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν στα συστήματα θέρμανσης και θέρμανσης νερού του ακινήτου σας
  • Συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού της ιδιοκτησίας σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο μας ή σχετικά με τις τιμές μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.