Αγορά Ακινήτων

Η εταιρεία μας μεσολαβεί για την εξεύρεση εκείνου του ακινήτου που θα καλύπτει τις προσωπικές και οικογενειακές σας ανάγκες, αλλά και θα αποτελεί μια ιδανική επένδυση του κεφαλαίου σας.

Η έρευνα αγοράς στην οποία προβαίνουμε, συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση των φορολογικών, πολεοδομικών και επενδυτικών χαρακτηριστικών των προτεινόμενων ακινήτων, προκειμένου η επενδυτική απόφαση που θα λάβετε να είναι η πλέον ασφαλής και επικερδής. Ταυτόχρονα, προσφέρουμε νομική υποστήριξη για την ομαλή και νόμιμη διεκπεραίωση της αγοραπωλησίας του ακινήτου σας.

Επιπλέον, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την πλήρη ανακαίνιση του νέου σας ακινήτου.