Πώληση Ακινήτων

Εάν ενδιαφέρεστε να πωλήσετε την ιδιοκτησία σας, η εταιρεία μας μπορεί να σας φέρει σε επικοινωνία με ενδιαφερόμενους επενδυτές από το εξωτερικό και την Ελλάδα, προκειμένου να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή συμφωνία πώλησης του ακινήτου σας.

Προβαίνουμε σε αυτοψία του ακινήτου σας (φωτογραφίες και αποτύπωση χώρου), προωθούμε το ακίνητο σας στο δίκτυο των πελατών μας, το διαφημίζουμε στο site της εταιρείας μας και σε εγχώρια και διεθνή μέσα προβολής και διεξάγουμε για λογαριασμό σας τις σχετικές διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Παράλληλα, σας προσφέρουμε νομική υποστήριξη τόσο για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών νομιμότητας της ιδιοκτησίας σας, όσο και για την ολοκλήρωση της πώλησης με την προετοιμασία και υπογραφή των αναγκαίων συμβολαίων μεταβίβασης.