Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης

Εάν η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε χαμηλή ενεργειακή κλίμακα και στερείται βασικών ενεργειακών υποδομών, θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από το ανανεωμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης  «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει επιδοτήσει επιτυχώς την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 40.000 ακινήτων στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Οι εν λόγω παρεμβάσεις καθιστούν την ιδιοκτησία σας πιο ελκυστική και προάγουν την καλύτερη και καταλληλότερη εκμετάλλευση της, μετατρέποντας την σε ένα επικερδές περιουσιακό στοιχείο.

Η Reapproach Greek Properties μπορεί να διεκπεραιώσει αυτή τη διαδικασία για λογαριασμό σας και προς όφελος της ιδιοκτησίας σας.

Σύμφωνα με το Ν.4122/2013, το επιδοτούμενο ποσοστό της συνολικής δαπάνης, κυμαίνεται από 70%, για ιδιοκτήτες των οποίων των ατομικό ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 €, ή το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 €, έως 35% για ιδιοκτήτες των οποίων το ατομικό ετήσιο εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ 12.000- 40.000 €, ή το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ 20.000-60.000 €.

Τα συνολικό κόστος εργασιών που μπορεί να επιδοτηθεί είναι 15.000 € ανά ιδιοκτησία και το πρόγραμμα ισχύει και για Έλληνες ιδιοκτήτες που διαμένουν στο εξωτερικό, εφόσον η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας τους είναι βαθμού D ή χαμηλότερη και η αξία του ακινήτου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.100 € ανά τ.μ.

Τα επιδοτούμενα ποσοστά της συνολικής δαπάνης των εργασιών καταβάλλονται απευθείας στους κατασκευαστές του έργου από τη χρηματοδότηση της ΕΕ, μέσω των ελληνικών τραπεζών, ενώ το υπόλοιπο της δαπάνης  παρέχεται μέσω τραπεζικών δανείων με πλήρως επιδοτούμενο από την ΕΕ επιτόκιο μέχρι τις 31-12-2015. Ο ιδιοκτήτης σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει αμέσως το υπόλοιπο του ποσού χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση έναντι της τράπεζας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά κυρίως στις εξής παρεμβάσεις:

  • Τη μόνωση των τοίχων, οροφών, πατωμάτων του ακινήτου
  • Την αντικατάσταση των κουφωμάτων, παραθύρων, σκιάστρων, εσωτερικών και εξωτερικών θυρών
  • Την αναβάθμιση/αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης, με την τοποθέτηση συστημάτων φυσικού αερίου ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Την αναβάθμιση/αντικατάσταση των συστημάτων ζεστού νερού, με την τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και φυσικού αερίου,

καθώς επίσης και άλλες ζωτικές παρεμβάσεις στην ιδιοκτησία σας που θα αναβαθμίσουν την ενεργειακή της κατάταξη.

Η Re-approach Greek Properties παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εποπτείας και project management για την εφαρμογή του προγράμματος ‘Εξοικονόμηση κατ’ Oίκον’ στην ιδιοκτησία σας. Διεξάγουμε ολόκληρη τη διαδικασία για λογαριασμό σας, προετοιμάζουμε το φάκελο της ιδιοκτησίας σας, διευθετούμε τη χρηματοδότηση του, προσλαμβάνουμε για λογαριασμό σας τους εργολάβους και τους πολιτικούς μηχανικούς, προκειμένου υλοποιήσουν τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στην ιδιοκτησία σας, και αναλαμβάνουμε την εποπτεία και οργάνωση των αναγκαίων εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Ενόψει του ότι καταχωρούμαστε ως οι επίσημοι σύμβουλοι του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης της ιδιοκτησίας σας, τμήμα της αμοιβής μας καλύπτεται από το ίδιο το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.