Διαχείριση Ακινήτων

Η εταιρεία μας, διαθέτοντας την εμπειρία και γνώση των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς, αποτελεί ένα αξιόπιστο διαχειριστή των ακινήτων σας και διαφυλάττει τα συμφέροντα σας στην Ελλάδα, με τον πιο αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο.

Είτε θέλετε να εκμισθώσουμε την ιδιοκτησία σας σε ένα αξιόπιστο ενοικιαστή βάσει μακροχρόνιας εκμίσθωσης, να εποπτεύουμε τη σύννομη χρήση του ακινήτου σας και να αντιμετωπίζουμε τις όποιες ανάγκες συντήρησης προκύπτουν, είτε οραματίζεστε να εκμεταλλευτείτε την ιδιοκτησία σας ως ξενώνα βραχυπρόθεσμης εκμίσθωσης κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας σας, τα πακέτα διαχείρισης της εταιρείας μας μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας σας μια επικερδή και ασφαλή εκμετάλλευση του ακινήτου σας.

Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να αναλάβει υπηρεσίες διαχείρισης  του ακινήτου σας κατά τις περιόδους που αυτό είναι κλειστό, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε τακτική βάση, τακτοποιώντας τους λογαριασμούς αλλά και αντιμετωπίζοντας τυχόν απρόβλεπτες τεχνικές βλάβες ή επισκευές που μπορεί να προκύπτουν μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα.