Εκμίσθωση Μακράς Διάρκειας

Διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο επαφών, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη σταθερή και μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου σας, φροντίζοντας με επιμέλεια όλες τις πρακτικές, οικονομικές και νομικές πτυχές της συμφωνίας μίσθωσης.

Οι συνεργάτες μας πραγματοποιούν αυτοψία στο ακίνητό σας (φωτογράφιση & αποτύπωση χώρου) προκειμένου να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάστασή του και να προτείνουν τις απαραίτητες επεμβάσεις για την αύξηση της μισθωτικής του αξίας.

Στη συνέχεια, προβαίνουμε στην αποτελεσματική διαφήμιση και προβολή του ακινήτου σας σε όλες τις συναφείς ιστοσελίδες και έντυπα μέσα, όπως επίσης και στην προώθησή του στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και στο δίκτυο των πελατών μας.

Κατά τη διάρκεια προβολής του ακινήτου σας στα μέσα διαφήμισης το παρουσιάζουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους μισθωτές.

Μετά την αξιολόγηση των υποψήφιων μισθωτών και την επιλογή του πλέον αξιόπιστου, συντάσσεται το συμφωνητικό μίσθωσης από τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας μας και στη συνέχεια υποβάλλεται στις φορολογικές αρχές και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων σας, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία σας είναι επιπλωμένη, συντάσσουμε επίσης τον κατάλογο της οικοσκευής και επίπλωσης του.

Περαιτέρω, εάν απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία εκδίδουμε για την ιδιοκτησία σας τα απαραίτητα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγων, καθώς και εξασφαλίζουμε ασφαλιστικά πακέτα σε ανταγωνιστικές τιμές από αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες.