Υπηρεσίες Συντήρησης

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής τεχνικών προβλημάτων για το ακίνητό σας, όταν το εκμισθώνετε είτε σε μακροχρόνια, είτε σε βραχυχρόνια βάση. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε στην ιδιοκτησία σας μια προστιθέμενη αξία ως μισθωμένο ακίνητο και εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία της μίσθωσης, τόσο για εσάς, όσο και για τους μισθωτές.

Βλάβες στο ηλεκτρολογικό και στο υδραυλικό δίκτυο καθώς και στο σύστημα θέρμανσης και ψύξης του ακινήτου σας, αποκατάσταση μικρών ή μεγάλων ζημιών που προκαλούνται από καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, υπηρεσίες απεντόμωσης, συντήρησης κήπου , όλα τα παραπάνω, αναλαμβάνονται από την εταιρεία μας, βάσει ενός προγράμματος συντήρησης ολοκληρωμένης προστασίας της ιδιοκτησίας σας.

Η εταιρεία μας διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο από έμπειρους τεχνικούς, όπως ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κατασκευαστές, και κηπουρούς , πάντα διαθέσιμο για να υποστηρίξει πλήρως όλες τις ανάγκες συντήρησης του ακινήτου σας.