Νομικές Υπηρεσίες

Η Re-approach Greek Properties επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια στην προστασία των συμφερόντων σας και των νομίμων δικαιωμάτων σας σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας. Για αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένης αξίας στο χώρο τους νομικούς συμβούλους, οι οποίοι παρέχουν στους πελάτες μας εξειδικευμένη στο ακίνητο τους νομική υποστήριξη και υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την ιδιοκτησία σας.

Οι νομικοί μας σύμβουλοι διαθέτουν πάνω από 15 έτη εμπειρία σε υποθέσεις αστικού, διοικητικού, ιδιοκτησιακού και κληρονομικού δικαίου. Έχοντας εργαστεί ως συνεργάτες και νομικοί σύμβουλοι σε αναγνωρισμένες δικηγορικές εταιρείες της Αθήνας, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, διεθνείς αναπτυξιακές και ασφαλιστικές εταιρείες, διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία να επιλύσουν επιτυχώς οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά στην ακίνητη ιδιοκτησία σας στην Ελλάδα.