Αποδοχή ή Αποποίηση Κληρονομίας

Οι νομικοί μας σύμβουλοι, διαθέτουν επίσης μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου. Σε περίπτωση που έχετε κληρονομήσει ιδιοκτησίες στην Ελλάδα, οι δικηγόροι της εταιρείας μας, μπορούν να διεξάγουν την όλη διαδικασία για λογαριασμό σας, διενεργώντας όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να αποδεχθείτε ή να αποποιηθείτε οποιαδήποτε κληρονομία.

Επιπλέον, σε περίπτωση που έχετε οποιουδήποτε είδους κληρονομικά δικαιώματα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, οι νομικοί μας σύμβουλοι μπορούν να διενεργήσουν την απαραίτητη νομική έρευνα στα οικεία Υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας προκειμένου να εντοπίσουν την κληρονομιαία περιουσία σας.